UVODNE DOLOČBE

  1. člen

S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre »Selfie z Johnny Organic« so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Nutrisslim d.o.o., Krimskega odreda 25, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra se opravi z namenom podelitve nagrad in promocije izdelkov. Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani www.johnnyorganic.sTRAJANJE NAGRADNE IGRE

  1. člen

Nagradna igra poteka od 19.07.2015 do 31.08. 2015

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

  1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let.

Uslužbenci producenta in pokrovitelja nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki(vključno z življenjskimi partnerji), uslužbenci vseh podružnic in/ali povezanih družb, povezanih s

producentom, oziroma z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna v primeru, da bo odkrita.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Za prijavo in sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec nagradne igre objaviti lastno fotografijo z izdelkom Johnny Organic, t.i.  selfie z Johnny-jem. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec na svojem profilu družabnega omrežja(Instagram ali Facebook)s hash tagom #johnnyorganic objavisvojo fotografijo/selfie i izdelkom Johnny Organic.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko objavi več fotografij. Vsak udeleženec z objavo fotografije/selfie-ja in s potrditvijo drugih pogojev dovoljuje Nutrisslim d.o.o., da fotografijo skupaj s komentarjem uporablja za vse aktivnosti.

  1. člen

V izboru lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki se do izteka roka za oddajo, torej vključno do 31.08.2015, do 00:00 ure objavijo svojo fotografijo/selfie z Johnny-jem.

Postopek prijave poteka na naslednji način:

Udeleženec objavi  svojo fotografijo/selfie skomentarjem in hashtagom #johnnyorganic na svojem profilu izbranega družabnega omrežja(Instagram ali Facebook), s čimer se strinja s pravili in pogoji nagradne igre. Izbrana bo fotografija/selfie z njaveč všečkov. Organizator ima pravico iz nagradne igre izločiti katero koli fotografijo, za katero oceni, da vsebuje žaljivo ali neprimerno vsebino, vsebino, ki ne odgovarja na zastavljen poziv, oziroma vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb.Udeleženec mora izpolniti tudi druge pogoje, kot so opredeljeni v teh pravilih. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja igre zbriše svojo fotografijo/selfie iz družabnega omrežja in se stem izloči iz sodelovanjav nagradni igri.

  1. člen

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko objavi svojo fotografijo/selfie(s hashtag-om #johnnyorganic)s komentarjem nakaterega izmed navedenih družabnih omrežij.

  1. člen

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki  na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani organizatorja(www.johnnyorganic.si.)

POTEK IZBIRE IN OPIS NAGRAD8

8. člen

Izbira nagrajenca bo 01.09.2015 ob 10:00 uri na sedežu podjetja Nutrisslim d.o.o. s strani tričlanske komisije, sestavljene iz treh zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.